Promoters

1. P.G George

S/o George
Ponnattil, chappan Thottam,
Kavilumpara,
Kozhikode
Kerala - 673513
E-mail : georgepg2@gmail.com
Mob : 9400219144

2. Rajan K

S/o Kandampath Pokkan
Kandampath House
Kavilumpara Post,
Kozhikode
Kerala - 673513
E-mail : kprajankaringad@gmail.com
Mob : 9744028946

3. Vasudevan

S/o Kunhiraman Nair
Govindan Kandiyil,Nittur
Kozhikode
Kerala - 673513
E-mail : ptvasudevan56@gmail.com
Mob : 9847342565

4. V T Ashokan

S/o Andy
Vallil Tharakuruyil ,Vasadham
Thinoor P.o, Via Kakkattil,
Badagara-673507
E-mail : ashokanvasadham@gmail.com
Mob : 9447906138

5. Sanjeev Raj

S/o Sankaran
Keloth,Kakkattil P.O,Kallachi
Via, Kozhikode-673507
E-mail : sanjeevrajks@gmail.com
Mob : 9446955794

6. Rajan Charumal

S/o Onakkan
Charummal, Padichil
Nidumannur-673507

7. Andy T.V

S/o Kanaran
Thekke Vadakkedath, Vanimel P.O
Kallachi Via,
Nidumannur-673506

8. Krishnan T

S/o Kanaran
Thayullathil, Muthuvadathoor P.O
Purameri Via,
Nidumannur-673503

9. Vijayan A R

S/o Raghavan Athithara Kochayyapan
Athithara House,
Kavilumpara P.O,
Kavilumpara-673513